Adw. Piotr Ochałek

W latach 1974-1978 studiował prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od roku 1978 do 1985 pracował jako asystent w Instytucie Prawa Cywilnego UJ. W latach 1978-1980 odbył pozaetatową aplikację sądową w Sądzie Wojewódzkim w Krakowie, zakończoną złożeniem egzaminu sędziowskiego w 1980 r.

W 1985 r. wpisany na listę aplikantów adwokackich Izby Adwokackiej w Krakowie. W 1987 r. złożył egzamin adwokacki z wynikiem bardzo dobrym i po wpisaniu na listę adwokatów w 1987 r., rozpoczął pracę adwokata w Zespole Adwokackim nr 5 w Krakowie. Od 1994 r. prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką w Krakowie.

W latach 1995-1998 członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie, pełniący funkcje kierownika szkolenia aplikantów adwokackich. Od 1998 r. członek Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Krakowie, a od 2004 r. do chwili obecnej prezes Sądu Dyscyplinarnego Krakowskiej Izby Adwokackiej. Prowadził zajęcia szkoleniowe dla aplikantów adwokackich, a także uczestniczył w kolokwiach i egzaminach adwokackich.

Delegat Krakowskiej Izby Adwokackiej na Krajowe Zjazdy Adwokatury nieprzerwanie od 1995 r.