Adw. Krzysztof Kostański

Absolwent prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego i absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Wykonuje zawód adwokata od 1987 roku po uprzednim ukończeniu aplikacji sądowej (1981-1983), a następnie adwokackiej (1985-1987). Od 1990 roku prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką, a wcześniej wykonywał zawód w Zespole Adwokackim. W samorządzie zawodowym pełnił szereg funkcji: 1992-1995 członek Komisji Doskonalenia Zawodowego przy ORA w Krakowie;1995-1998 członek Komisji Prawnej przy ORA w Krakowie; 1998-2004 wizytator w Zespole Wizytatorów ORA w Krakowie; 1995-2001 sędzia Sądu Dyscyplinarnego przy ORA w Krakowie; 2001-2004 sędzia Wyższego Sądu Dyscyplinarnego; 2001-2004 członek Komisji ds. Wykonywania Zawodu Adwokackiego przy NRA, 2004-2007 członek ORA w Krakowie, przewodniczący Zespołu Wizytatorów; 2007-2010 członek ORA w Krakowie, pełnomocnik d/s prawnych ORA; 2010-2013 członek ORA w Krakowie, przewodniczący Funduszu Wzajemnej Pomocy; 2013-2016 członek ORA w Krakowie, skarbnik ORA, a następnie wicedziekan. Od 2016 roku członek ORA w Krakowie pełniący funkcję wicedziekana. W ostatnich latach egzaminator z zakresu praw cywilnego w Komisji ds. Egzaminu Adwokackiego przy Ministrze Sprawiedliwości.

W latach 1998, 2001, 2004, 2007, 2010, 2013, 2016 delegat na Krajowy Zjazd Adwokatury.