Adw. Aleksander Gut

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończył trzyletnią aplikację i w 2002 r. rozpoczął wykonywanie zawodu adwokata. Członek Krakowskiej Izby Adwokackiej. W kadencji 2007-2010 zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego ORA w Krakowie; w kadencji 2010-2013 członek ORA w Krakowie; w kadencjach 2013-2016 i 2016-2020 sekretarz ORA w Krakowie. Delegat na Krajowy Zjazd Adwokatury w 2010, 2013, 2016 roku. Uhonorowany odznaką „Adwokatura Zasłużonym”. Od 2020 roku dziekan Krakowskiej Izby Adwokackiej.