Adw. Dariusz Gradzi

W 2007 r. ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, a w 2009 r. Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Stypendysta Fundacji im. Lesława A. Pagi (2009 rok). W latach 2007-2011 odbywał aplikację adwokacką w Krakowie, w 2011 r. uzyskał wpis na listę adwokatów Krakowskiej Izby Adwokackiej. W latach 2008-2011 pełnił funkcję przewodniczącego samorządu aplikantów adwokackich Krakowskiej Izby Adwokackiej. W latach 2013-2016 był zastępcą członka Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie, wiceprzewodniczącym Komisji integracji środowiskowej, Kultury i Sportu przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie oraz członkiem Komisji Inicjatyw Młodych Adwokatów przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Od 2016 r. członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie, przewodniczący Komisji Nowoczesna Adwokatura przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie. W kadencji 2016-2020 członek Komisji Praktyki Adwokackiej przy NRA. Od 2018 r. członek Komisji Szkolenia Aplikantów Adwokackich. Od 2020 r. członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie, zastępca sekretarza Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie.

W latach 2013-2020 egzaminator aplikantów adwokackich, koordynator udziału Krakowskiej Izby Adwokackiej w wydarzeniach charytatywnych (TOPR, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie), organizator promocji Adwokatury podczas wydarzeń sportowych, współinicjator współpracy Krakowskiej Izby Adwokackiej z samorządami zaufania publicznego, organizator szkoleń z tzw. umiejętności miękkich, wizerunku i technik wpływu w pracy adwokata, ochrony informacji niejawnych. Ultramaratończyk.