Adw. Katarzyna Frankiewicz-Burda

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Adwokat od 2013 roku; od 2016 roku członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie. Przewodnicząca Komisji Wizerunku, Komunikacji i działalności pro bono oraz przewodnicząca Koła do spraw Kobiet przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie.