Adw. dr Józef Forystek

Studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim ukończył w 1991 r. broniąc pracę magisterską pisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja Zolla. Równolegle na UJ studiował psychologię. W okresie studiów w latach 1988/89 pełnił funkcję wiceprezesa koła naukowego Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa (TBSP UJ). W roku 1991 wpisany na listę aplikantów adwokackich ORA w Krakowie, a w 1995 r. na listę adwokatów. Rozprawę doktorską, napisaną pod opieką naukową prof. dr. hab. Grzegorza Ostasza, obronił w 2018 r.

Działacz samorządu adwokackiego, w tym sędzia Sądu Dyscyplinarnego Krakowskiej Izby Adwokackiej pięciu kolejnych kadencji: 2003-2007, 2007-2010, 2010-2013, 2013-2016, 2016-2020 oraz wybrany na kolejną kadencję. Jako delegat krakowskiej Izby uczestniczył w XI Krajowym Zjeździe Adwokatury w Katowicach oraz wybrany na delegata na najbliższy KZA w 2021 r. W 1993 roku odbył staż w angielskiej firmie prawniczej w Birmingham (Anglia), a w latach 1995-1997 wykonywał zawód adwokata w firmie prawniczej „Dewey Ballantine”. Od 1997 r. założyciel i partner zarządzający w kancelarii „Forystek & Partnerzy”.

Autor wielu artykułów naukowych publikowanych na łamach czasopism prawniczych, takich jak: Palestra, Państwo i Prawo, Przegląd Sądowy, Rejent, Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego, Transformacje Prawa Prywatnego, Monitor Prawniczy i Rzeczpospolita, w tym jedynego opublikowanego dotychczas Komentarza do ustawy o mieniu zabużańskim (2020) oraz książki historycznej Bojówki dywersyjne na terenie podrzeszowskich placówek AK 1943-1947 (2019). Wielokrotny medalista i zdobywca w swojej kategorii wiekowej Pucharu Dziekana ORA w „Biegu Niepodległości”, a także złoty medalista XXV Spartakiady Prawników w biegu na orientację.