Adw. Marek Forystek

Studiował prawo na Uniwersytecie Śląskim i UMCS w Lublinie. Pracę magisterską pisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Zbigniewa Ćwiąkalskiego obronił w 1996 r. W roku 1999 wpisany na listę aplikantów adwokackich ORA w Krakowie. W roku 2003 zdał egzamin adwokacki z wynikiem bardzo dobrym i drugą lokatą. Wpisany na listę adwokatów w 2003 roku. Od 1997 roku licencjonowany doradca podatkowy. Od 2003 roku Partner Zarządzający i założyciel spółki partnerskiej FORYSTEK & PARTNERZY. Autor wielu opinii z zakresu prawa gospodarczego, w tym z zakresu zagadnień M&A, prawa spółek, prawa papierów wartościowych oraz podatkowego.

Wieloletni działacz samorządu adwokackiego na szczeblu izbowym i krajowym. Trzykrotnie w latach 2010, 2011 i 2013 członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego, jako egzaminator z zakresu prawa handlowego i gospodarczego. Przez dwie kadencje w latach 2007-2010 i 2010-2013 był sędzią Sądu Dyscyplinarnego Krakowskiej Izby Adwokackiej. Delegat Izby na XI Krajowy Zjazd Adwokatury. Dwukrotnie wybrany przez KZA na sędziego Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, którą to funkcję pełnił w kadencjach 2013-2016 i 2016-2021.

Pilot samolotowy akrobacyjny, wieloletni członek Aeroklubu Krakowskiego. Wyróżniony srebrną odznaką zasłużony dla Aeroklubu Polskiego. Wielokrotny uczestnik pokazów lotniczych na samolocie Boeing Stearman.