Adw. Paweł Eilmes

 W kadencji 2007-2010 pełnił funkcję zastępcy rzecznika dyscyplinarnego ORA w Krakowie. W latach 2010-2013 był sędzią Sądu Dyscyplinarnego. W 2013 r. został wybrany członkiem ORA i zastępcą sekretarza ORA w Krakowie. Po wyborach samorządowych w 2016 r. ponownie wybrany do pełnienia funkcji w kadencji 2016-2020. Przewodniczący Referatu Skarg i Wniosków w kadencji 2016-2020 i w kadencji 2020-2024 oraz członek Komisji ds. współpracy z zagranicą ORA w Krakowie. W latach 2015-2020 członek Komisji do przeprowadzenia egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką z siedzibą w Krakowie, powołanej przez Ministerstwa Sprawiedliwości.