Adw. dr Małgorzata Dąbrowska-Kardas

Od 2001 roku adwokat Krakowskiej Izby Adwokackiej. Stypendystka Max Planck Gesselschaft. Autorka lub współautorka kilkunastu publikacji z zakresu prawa karnego oraz konstytucyjnych podstaw odpowiedzialności karnej, w tym m.in. krakowskiego komentarza do kodeksu karnego. W latach 2006-2010 członek Komisji Szkolenia Aplikantów ORA, w latach 2010-2013 członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie i przewodnicząca Komisji Szkolenia Aplikantów Adwokackich. Od wielu lat członek Komisji Kształcenia Aplikantów Adwokackich przy NRA. W 2010, 2013, 2016 i 2020 roku delegatka KIA na Krajowy Zjazd Adwokatury.