Adw. prof. dr hab. Zbigniew Ćwiąkalski

Partner w kancelarii adwokatów i radców prawnych „T. Studnicki, K. Płeszka, Z. Ćwiąkalski, J. Górski sp. kom.” z siedzibą w Krakowie. Ukończył studia wyższe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytety Jagiellońskiego w 1972 r. W 1975 r. złożył egzamin sędziowski, adwokatem jest od 1995 r. W latach 1982-1985 członek Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W latach 2007–2009 pełnił funkcję Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego. Współautor komentarzy do kodeksu karnego i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Członek Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2007-2010 oraz 2011-2014. Kieruje Katedrą Prawa i Postępowania Karnego w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Rzeszowie. Pracownik Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego.