Adw. Jacek Ziobrowski

Wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Opolu w 1982 roku. Ukończył aplikację sądową i złożył egzamin sędziowski w 1976 roku, a następnie w okresie od 1978 do 1982 r. odbył aplikację adwokacką. Od 1992 roku aktywny uczestnik prac samorządowych jako skarbnik (1992-1998), wicedziekan (1998-2001), członek ORA (2001-2004), a w latach 2004-2010 dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu. Wielokrotny delegat na Krajowy Zjazd Adwokatury. Członek komisji egzaminacyjnych dla kandydatów na aplikację adwokacką i dla adwokatów, wieloletni patron aplikantów adwokackich. Krajowy Zjazd Adwokatury w Sopocie w 2010 roku wybrał go na prezesa Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury. Naczelna Rada Adwokacka przyznała mu odznaczenie „Adwokatura Zasłużonym”.

Zawód Adwokata wykonuje w ramach Indywidualnej Kancelarii Adwokackiej w Opolu.