Adw. Łukasz Wójcik

Wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Opolu w 2004 roku, po odbyciu aplikacji adwokackiej.

Aktywny działacz samorządowy. W okresie 2010–2016 członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu, a od 2016 roku wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu. Od dnia 23 września 2020 r. pełni funkcję skarbnika ORA Opole. Kieruje referatem skarg i wniosków, przewodniczy Komisji Sportu i Turystyki.

Patron aplikantów adwokackich i wykładowca szkolenia aplikantów adwokackich. Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej przyznało mu odznaczenie „Adwokatura Zasłużonym”.

Zawód Adwokata wykonuje w ramach Spółki Partnerskiej Wójcik Kuźmicz i Partnerzy Spółka Partnerska Adwokatów w Opolu.