Adw. dr hab. Dariusz Mucha prof. UO

Wpisany na listę adwokatów IA w Opolu w 2009 r. po ukończeniu aplikacji sądowej i złożeniu egzaminu sędziowskiego w 2005 r. Od roku 2020 profesor Uniwersytetu Opolskiego, oraz członek ORA w Opolu, przewodniczący komisji doskonalenia zawodowego adwokatów oraz członek Komisji ds. Szkolenia Aplikantów Adwokackich i Doskonalenia Zawodowego. Organizator konferencji naukowych, patron aplikantów adwokackich oraz wykładowca szkolenia aplikantów. Zawód adwokata wykonuje w Opolu w ramach indywidualnej kancelarii adwokackiej.