Adw. Andrzej Zwara

Założyciel oraz Senior Partner Kancelarii Głuchowski Siemiątkowski Zwara i Partnerzy. Ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Odbył zarówno aplikację sędziowską, jak również adwokacką. Był także pracownikiem naukowym Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w Katedrze Prawa Administracyjnego. Prowadzi wykłady z postępowania administracyjnego w procesie inwestycyjnym w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w ramach Studiów Podyplomowych – Podstawy Prawno-Ekonomiczne Procesu Inwestycyjnego oraz Podyplomowych Studiów Akademii Energetyki „Prawo inwestycyjne – uwarunkowania prawne procesu inwestycyjnego”.

Przez dwie kadencje pełnił funkcję prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej, a obecnie jest członkiem Naczelnej Rady Adwokackiej i prezesem Ośrodka Badawczego Adwokatury im. adw. Witolda Bayera. Był członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku. Jest członkiem Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku. Odznaczony Odznaką Adwokatura Zasłużonym i Wielką Odznaką Adwokatura Zasłużonym.

W ramach Ośrodka Badawczego Adwokatury im. adw. Witolda Bayera prowadzi m.in. działalność wydawniczą w serii wydawniczej „Biblioteka Palestry”, w ramach której ukazują się publikacje w seriach tematycznych: Historia Adwokatury, Horyzonty Filozofii Prawa, Metodyka Pracy, Eseje i reportaże.

Jest arbitrem Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarki Morskiej w Gdyni. Był też arbitrem Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej.

Porozumiewa się w języku angielskim.