Adw. Dariusz Bogusław Strzelecki

Ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu Gdańskiego w 1978 roku. W latach 1978-1980 odbył etatową aplikację sądową, którą ukończył pomyślnie zdanym egzaminem sędziowskim. W okresie od 1980 do 1986 roku sędzia Sądu Rejonowego w Gdańsku. W latach 1986-1988 pracował jako radca prawny.

Od 1988 roku do chwili obecnej wykonuje zawód adwokata. Od pięciu kadencji członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku, w latach 2004-2007 sekretarz, 2007-2013 wicedziekan i rzecznik dyscyplinarny, od 2013-2016, 2016-2021 dziekan. Ponownie w 2021 roku wybrany do Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku.

W 2010, 2013, 2016 i obecnie wybrany na delegata na Krajowy Zjazd Adwokatury. Odznaczony medalem „25-lecia Solidarności”, „Zasłużonym dla Wymiaru Sprawiedliwości” i „Adwokatura Zasłużonym”.