Adw. Dariusz Olszak

W 1996 rok wpisany na listę adwokatów, w tym samym roku działalność rozpoczęła jego kancelaria adwokacka. Funkcje pełnione w samorządzie: 2001-2004 sędzia Sądu Dyscyplinarnego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Gdańsku; 2007-2010 zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Naczelnej Rady Adwokackiej w Warszawie; 2010-2013 członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku; 2013-2016 skarbnik Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku; 2016 – prezes Sądu Dyscyplinarnego Pomorskiej Izby Adwokackiej. Wyróżniony przez Naczelną Radę Adwokacką odznaką „Adwokatura Zasłużonym”. Egzaminator komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego.