Adw. Dariusz Maciejewski

Adwokat Pomorskiej Izby Adwokackiej od 2011 r. Pełnione funkcje: sekretarz Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku od 2021 r., członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku od 2016 r., zastępca członka Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku w kadencji 2013–2016. Kierownik Komisji Doskonalenia Zawodowego PIA od 2014 r. Członek Komisji Edukacji Prawnej PIA od 2016 r. Wykładowca szkolenia aplikantów od 2015 r. Były reprezentant drużyny Pomorskiej Izby Adwokackiej w piłce nożnej, obecnie wierny kibic.