Adw. Jerzy Piotr Luranc

Studia w latach 1979-1984 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Dyplom z wyróżnieniem. W latach 1986-1990 aplikacja adwokacka. W 1990 roku wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Gdańsku. W latach 1990-91 w praca w Zespole Adwokackim nr 7 w Gdańsku. Od 16 czerwca 1991 do dnia dzisiejszego praktyka w kancelarii adwokackiej w Gdańsku. W roku 1992 stypendysta w De`Paul University w Chicago (USA); dyplom Law School tego Uniwersytetu grudzień 1992. W latach 1993-1996 członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku. Następnie w kolejnych kadencjach do dzisiaj członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku. Od roku 1996 wykładowca z zakresu prawa cywilnego procesowego w ramach szkolenia aplikantów adwokackich. W latach 2014-2016 członek Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego. Członek komisji kolokwialnych w ramach szkolenia aplikantów adwokackich. Przewodnik górski po Beskidach od 1987.