Adw. Agnieszka Kanawka

Ukończyła studia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w 1998 roku. W latach 2000-2004 odbyła aplikację adwokacką w Pomorskiej Izbie Adwokackiej, w 2004 roku wpisana na listę adwokatów tejże Izby, pełniąc m.in. funkcję przewodniczącej Samorządu Aplikantów, współorganizując szkolenia aplikantów adwokackich.

W latach 2007-2013 oraz 2016–2021 skarbnik ORA w Gdańsku oraz przewodnicząca Komisji Socjalnej. W latach 2013-2016 członek ORA w Gdańsku, przewodnicząca Komisji ds. przeciwdziałania nieuczciwym praktykom na rynku usług prawniczych oraz ds. wizerunku Adwokatury.  Od 2007 roku członek Komisji Komisji Kultury, Turystyki i Sportu  oraz Komisji Pro Bono Pomorskiej Izby Adwokackiej. W latach 2013, 2016, 2020 delegat Pomorskiej Izby Adwokackiej na Krajowy Zjazd Adwokatury.

Od początku działalności samorządowej zaangażowana w działalność integracyjną Izby oraz charytatywną o charakterze wizerunkowym (m.in. Przeglądu Filmów Prawniczych na 100-lecie Adwokatury, biegów „Pod górę” o Puchar Dziekana, 8 edycji biegów charytatywnych „Podaruj rehabilitację na Święta”, a także „Biegu dla Nepalu”, czy loterii charytatywnych na Balach Adwokata). Aktywnie zaangażowana w protesty w obronie niezależności wymiaru sprawiedliwości oraz praw kobiet, a także we wsparcie prawne udzielane podopiecznym Domu Samotnej Matki w Matemblewie.

Uchwalą Prezydium NRA z 24 kwietnia 2018 wyróżniona Odznaką „Adwokatura Zasłużonym”. Alpinistka (wspina się od 2000 roku), amatorka biegów terenowych i narciarstwa wysokogórskiego.