Adw. Sylwia Grzybowska

Wpisana na listę adwokatów w 2007 r. Nieprzerwanie wykonuje zawód, prowadząc kancelarię indywidualną w Gdańsku.

Wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku od 2021 r. Sekretarz Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku w kadencji 2013-2016 oraz w kadencji 2016-2020. Delegat Pomorskiej Izby Adwokackiej na Krajowy Zjazd Adwokatury w latach 2013, 2016 oraz Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Adwokatury w roku 2020. W latach 2011-2020 członek Komisji Egzaminacyjnej, powołanej przez Ministra Sprawiedliwości do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego i wykładowca z zakresu prawa gospodarczego w ramach zajęć dla aplikantów adwokackich. Odznaczona w 2012 r. przez Ministra Sprawiedliwości medalem pamiątkowym za zasługi dla Polskiego Wymiaru Sprawiedliwości. W roku 2018 wyróżniona odznaką Adwokatura Zasłużonym.

Od 2013 r. pełni funkcję przewodniczącej Piłkarskiego Sądu Polubownego przy Pomorskim Związku Piłki Nożnej, a także funkcję komisarza wyborczego Związku. Od stycznia 2017 r. powołana w skład Najwyższej Komisji Odwoławczej Polskiego Związku Piłki Nożnej.