Adw. Bartosz Golejewski

W 1995 roku ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 1995-1997 odbył, zakończoną zdaniem egzaminu sędziowskiego, aplikację sądową przy Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku, będąc zatrudnionym jako etatowy aplikant sądowy w Sądzie Wojewódzkim w Gdańsku. W latach 1997-2000 odbył uzupełniającą aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Gdańsku, zakończoną egzaminem zawodowym.

Praktykę adwokacką prowadzi od 2000 roku – początkowo w formie kancelarii indywidualnej, a od 2002 także w ramach spółki partnerskiej. Zainteresowania zawodowe obejmują przede wszystkim zagadnienia z zakresu prawa cywilnego, karnego i rodzinnego oraz korporacji i podmiotów gospodarczych. Od 2007 do 2016 roku członek Prezydium Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku – jako sekretarz (2007-2013) oraz jako wicedziekan (2013-2016). Od 2016 roku do 2021 roku pełnił funkcję Rzecznika Dyscyplinarnego Pomorskiej Izby Adwokackiej.

Od dnia 23 stycznia 2021 roku dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku. W 2013 roku wyróżniony przez Naczelną Radę Adwokacką odznaką „Adwokatura Zasłużonym”. W latach 2013 oraz 2016 delegat Krajowego Zjazdu Adwokatury w Katowicach i Krakowie. W ramach prac Zjazdu był członkiem Komisji Regulaminowej opracowującej m.in. uchwalone projekty zmian w regulaminie Krajowego Zjazdu Adwokatury oraz Zgromadzeń Izb Adwokackich. Od 2016 roku członek Komisji Etyki NRA. Wieloletni wykładowca szkolący aplikantów adwokackich Pomorskiej Izby Adwokackiej i egzaminator w ramach komisji przeprowadzającej kolokwium roczne, a nadto aktualnie po raz trzeci powoływany przez Ministra Sprawiedliwości w skład Komisji Egzaminacyjnej ds. aplikacji adwokackiej z siedzibą w Gdańsku.