Adw. Marcin Derlacz

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Od 2005 roku adwokat prowadzący obecnie kancelarię indywidualną w Gdyni. Specjalizacja: prawo gospodarcze, prawo cywilne, prawo kontraktowe, prawo administracyjne.

Od 2007 roku do chwili obecnej członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku. Przewodniczący Komisji Szkolenia Aplikantów Adwokackich i Doskonalenia Zawodowego oraz Komisji Edukacji Prawnej. W kadencji 2013 – 2016 roku wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku. Wykładowca w ramach zajęć dla aplikantów adwokackich oraz członek Komisji kolokwialnych.

Przewodniczący Komisji Kształcenia Aplikantów Adwokackich Naczelnej Rady Adwokackiej oraz przewodniczący Komisji Edukacji Prawnej Naczelnej Rady Adwokackiej.

Członek Komisji Egzaminacyjnej ds. przeprowadzenia egzaminu na aplikację adwokacką oraz wieloletni członek i wiceprzewodniczący Komisji ds. przeprowadzenia egzaminu adwokackiego.

Od 2021 wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku. Arbiter w Sądzie Polubownym Pomorskiego Związku Piłki Nożnej.