adw. Krzysztof Seweryn Szymański

Studia prawnicze ukończył w 1972 r. na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1972-1974 odbył aplikację sądową w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Poznaniu. Od 1975 r. zatrudniony w Sądzie Wojewódzkim w Poznaniu jako egzaminowany aplikant sądowy. W 1975 r. został wpisany na listę aplikantów adwokackich w Wojewódzkiej Izbie Adwokackiej w Zielonej Górze, a po złożeniu egzaminu zawodowego w 1978 r. wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Zielonej Górze. Początkowo był członkiem Zespołu Adwokackiego nr 2 w Zielonej Górze, a od 1991 r. wykonuje zawód w kancelarii indywidualnej w Zielonej Górze.

Jest wieloletnim wykładowcą i egzaminatorem z dziedziny prawa karnego w ramach szkolenia zawodowego aplikantów adwokackich.

Nieprzerwanie od 1983 r. jest członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Zielonej Górze, w tym jej wicedziekanem: w latach 2004 – 2010 r. oraz dziekanem przez 6 kadencji tj. 1989-1992, 1992-1995, 1998- 2001, 2001-2004, 2013-2016 oraz 2016-2020.

Wybrany do Okręgowej Rady Adwokackiej w Zielonej Górze także w obecnej kadencji.

Brał udział w 11 Krajowych Zjazdach Adwokatury. Także w 2021 r. został wybrany delegatem Izby Adwokackiej w Zielonej Górze.

Od 2006 do 2010 roku pełnił funkcje samorządowe jako radny i przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego.

Wyróżniony Odznaką „Adwokatura Zasłużonym” oraz medalem „Za zasługi dla Województwa Lubuskiego”.