Adw. Piotr Majchrzak

Studia prawnicze ukończył w 2004 r. na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz rozpoczął aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Zielonej Górze. W 2009 r. złożył egzamin adwokacki i uzyskał wpis na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Zielonej Górze.

Od 2016 r. jest członkiem komisji ds. wizerunku zewnętrznego i komisji szkolenia aplikantów adwokackich oraz od 2015 r. komisji doskonalenia zawodowego i integracji środowiskowej przy ORA w Zielonej Górze. Jako członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Zielonej Górze w kadencji 2016 -2020 był w składzie referatu skarg i wniosków oraz referatu osobowego.

W obecnej kadencji został wybrany na członka Okręgowej Rady Adwokackiej w Zielonej Górze oraz na delegata na Krajowy Zjazd Adwokatury.