Adw. Andrzej Kosik

Studia prawnicze ukończył w 1986 r. na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Po odbytej aplikacji adwokackiej w Izbie Adwokackiej w Zielonej Górze w 1991 r. uzyskał wpis na listę adwokatów tej Izby.

Nieprzerwanie od 2007 jest wykładowcą i egzaminatorem aplikantów adwokackich Izby Adwokackiej w Zielonej Górze z dziedziny prawa gospodarczego i cywilnego.

Od 2010 r. do chwili obecnej jest członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Zielonej Górze, w tym w latach 2010–2016 pełnił funkcję przewodniczącego referatu skarg i wniosków oraz członka komisji d.s. szkolenia aplikantów przy ORA w Zielonej Górze, a w kadencji 2016 – 2020 skarbnika  Okręgowej Rady Adwokackiej w Zielonej Górze.

W latach: 2010, 2013, 2016 i 2021  był wybierany delegatem Izby Adwokackiej w Zielonej Górze na Krajowe Zjazdy Adwokatury a w kadencji 2013–2016 był zastępcą członka Wyższej Komisji Rewizyjnej przy NRA.

Wyróżniony odznaką „Adwokatura Zasłużonym”.