Adw. Ewa Gryczyńska-Łagoda

Studia prawnicze ukończyła w 1971 r. na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1983 r. uzyskała wpis na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Zielonej Górze.

Od wielu lat jest zaangażowana w działalność samorządu adwokackiego.

W latach 2010-2013, 2013-2015, 2015-2019 była członkiem komisji ds. szkolenia zawodowego przy ORA w Zielonej Górze, w latach 2010-2013, 2016-2020 przewodniczącą zespołu wizytatorów przy ORA w Zielonej Górze, członkiem komisji skargowej przy ORA w Zielonej Górze w latach 2011-2020 oraz w 2018r. wykładowcą a ramach zajęć szkoleniowych aplikantów adwokackich.

W latach 1992–2001 była sędzią Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Zielonej Górze, w tym jego Prezesem przez dwie kolejne kadencje od 2004 do 2010.

Nieprzerwanie od 2010 r. jest członkiem ORA w Zielonej Górze, w tym w kadencjach 2010-2013 oraz 2013-2016 pełniąc funkcję wicedziekana.

W 2010, 2013, 2016 i 2021 była wybierana jako delegatka Izby Adwokackiej w Zielonej Górze na Krajowe Zjazdy Adwokatury.

W 2013 r. została wyróżniona odznaką „Adwokatura Zasłużonym”.