Adw. Tadeusz Dobiecki

Studia prawnicze ukończył w 1969 r. na Uniwersytecie Wrocławskim. W latach 1969–1974 pracował jako prokurator, a w latach 1975–1980 jako radca prawny. W 1980 r. uzyskał wpis na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Zielonej Górze z wyznaczeniem siedziby zawodowej w Żaganiu.

Pełnił liczne funkcje w samorządzie adwokackim.

W kadencjach 1995–1998 oraz 1998–2001 pełnił funkcję Prezesa Sądu Dyscyplinarnego.

W latach 1989-1992, 2010-2020 oraz w obecnej kadencji uzyskał mandat członka Okręgowej Rady Adwokackiej w Zielonej Górze, w tym w latach 1992-1995 był jej sekretarzem, w latach 1989-1992, 2010-2013 pełnił funkcje skarbnika, w latach 2013-2016 był wicedziekanem.

Mandat delegata na Krajowy Zjazd Adwokatury uzyskiwał w latach 2010, 2013, 2016 oraz 2021.

W latach 1990 – 1992 pełnił funkcję wicewojewody zielonogórskiego.

W 2013r. został wyróżniony odznaką „Adwokatura Zasłużonym”.