Adw. Rajmund Żuk

W 1976 r. wpisany na listę adwokatów Wojewódzkiej Izby Adwokackiej w Olsztynie.

W latach 1986-1989 członek ORA, Rzecznik Dyscyplinarny, dziekan ORA (1989-1992, 1992-1995), członek NRA (1995-1998, 1998-2001, 2001-2004, 2004-2007, 2007-2010, 2010‑2013, 2013-2016), przewodniczący Komisji Inwestycyjno-Remontowej NRA (2007‑2010, 2010-2013), przewodniczący Kapituły ds. Odznaczeń NRA (2011-2013, 2013‑2016), delegat na Krajowy Zjazd Adwokatury (1995, 1998, 2001, 2004, 2007, 2010, 2013, 2016, 2021).

Wieloletni członek Komisji Szkolenia Aplikantów Adwokackich – organizator i wykładowca, patron wielu aplikantów Izby olsztyńskiej, wielokrotnie członek Komisji Egzaminacyjnych Izby olsztyńskiej oraz członek Komisji Egzaminacyjnej ds. aplikacji adwokackiej na obszarze Okręgowej Rady Adwokackiej w  Olsztynie.

Otrzymał: Złotą odznakę „Zasłużonym dla Warmii i Mazur” (1987 r.), odznakę „Adwokatura Zasłużonym”(1995 r.), Złoty Krzyż Zasługi (1998 r.), Medal Złoty Za Długoletnią Służbę (2008 r.), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2011 r.).