Adw. Stefan Salamon

W 1990 wpisany na listę adwokatów ORA w Olsztynie. Zaangażowany w życie samorządu adwokackiego: w latach 1992-1995 i 1995-1998 sekretarz ORA, członek ORA, przewodniczący Zespołu Wizytatorów (1998-2001), członek ORA, kierownik Szkolenia Aplikantów i Doskonalenia Zawodowego Adwokatów (2001-2004), sekretarz ORA (2004-2007, 2007‑2010), wicedziekan ORA (2010-2013, 2013-2016), dziekan ORA (2016-2021) delegat na Krajowy Zjazd Adwokatury (2001, 2004, 2007, 2010, 2013, 2016, 2021). Obecnie dziekan ORA w Olsztynie.

Patron wielu aplikantów, wykładowca na zajęciach szkoleniowych, wielokrotnie członek Komisji Egzaminacyjnych Izby ,członek Komisji Egzaminacyjnej ds. aplikacji adwokackiej na obszarze Okręgowej Rady Adwokackiej w Olsztynie oraz dwukrotnie przewodniczący Komisji Skrutacyjnych na Krajowym Zjeździe Adwokatury. W latach 1994-1998 wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Olsztynku.

Otrzymał: odznakę „Adwokatura Zasłużonym” (2001), „Brązowy Medal Za Długoletnią Służbę” (2008), Złoty Krzyż Zasługi (2011).