Adw. Mirosława Pietkiewicz

Wykonywanie zawodu adwokata rozpoczęła po odbyciu aplikacji sądowej i adwokackiej. Od początku pracy w Adwokaturze była zaangażowana w działalność samorządową.

W latach 1989-1992 wicedziekan ORA, przewodnicząca Komisji Kulturalno-Oświatowej Sportu i Rekreacji (1989-1992), członek Rady (1995-1998), wicedziekan ORA (1998-2001, 2001-2004), dziekan Izby Adwokackiej w Olsztynie dwóch kadencji – pierwsza i jedyna kobieta dziekan w Izbie Olsztyńskiej (2004-2007, 2007-2010), członek NRA pełniąca w Prezydium funkcję Skarbnika (2010-2013, 2013-2016), a w ostatniej kadencji jako członek NRA pełni funkcję przewodniczącej Centralnego Zespołu Wizytatorów (2016-2021).

Delegat na Krajowy Zjazd Adwokatury przez kolejnych dziewięć Zjazdów (1992, 1995, 1998, 2001, 2004, 2007, 2010, 2013, 2016),w tym dwukrotnie członek pocztu sztandarowego Adwokatury.

Jako patron aplikantów Izby Olsztyńskiej wyszkoliła wielu aplikantów, którzy dziś są znanymi adwokatami. Prowadziła również zajęcia szkoleniowe z aplikantami, wielokrotnie była członkiem Komisji Egzaminacyjnych Izby na egzaminach adwokackich oraz była członkiem Komisji Egzaminacyjnej ds. aplikacji adwokackiej na obszarze Okręgowej Rady Adwokackiej w Olsztynie oraz członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej przy Ministrze Sprawiedliwości na okręg Apelacji Białostockiej.

Otrzymała: odznakę „Adwokatura Zasłużonym (1998), Złoty Krzyż Zasługi (2001).

Wykonuje zawód w kancelarii adwokackiej w Olsztynie z powodzeniem łącząc pracę zawodową z samorządową.

Jest osobą merytoryczną, nie obawiającą się wyrażać własnych opinii i zawsze szukającą kompromisu. Cieszy się dużym zaufaniem i autorytetem w swoim środowisku.

Aktualnie ubiega się o członkostwo w NRA, chcąc łączyć swoje doświadczenie samorządowe z energią kandydatów do NRA z młodszego pokolenia.