Adw. Andrzej Kozielski

W 1984 r. wpisany na listę adwokatów ORA w Toruniu. Kierownik Zespołu Adwokackiego w Nowym Mieście Lubawskim (1985-1986). W 1986 roku przeniesiony do Izby Olsztyńskiej. W latach 1989-1992, 1992-1995 Rzecznik Dyscyplinarny, wicedziekan Rady (1995-1998), pełnił obowiązki dziekana Rady (1997-1998), dziekan Rady (1998-2001, 2001-2004, 2010‑2013, 2013-2016), prezes Sądu Dyscyplinarnego (2004-2007,2007-2010), członek Komisji Kulturalno-Oświatowej Sportu i Rekreacji przy NRA (2004-2007, 2007-2010, 2010‑2013, 2013‑2016, 2016-2020), członek Komisji Doskonalenia Zawodowego (2016‑2020) delegat na Krajowy Zjazd Adwokatury (1995, 1998, 2001, 2004, 2007, 2010, 2013, 2016, 2021), organizator Rejsu Żeglarskiego Adwokatów (od 1988 r., główny organizator od 1999 r.).

Patron wielu aplikantów, wielokrotnie członek Komisji Egzaminacyjnych Izby oraz członek Komisji Egzaminacyjnej ds. aplikacji adwokackiej na obszarze Okręgowej Rady Adwokackiej w Olsztynie.

Otrzymał: odznakę „Adwokatura Zasłużonym” (1998), Złoty Krzyż Zasługi (2001). Członek Prezydium Pierwszego Sejmiku Samorządowego Województwa Warmińsko‑Mazurskiego (1989-1993), wiceprzewodniczący Rady Miasta Iławy (1989‑1993), wieloletni radny Rady Miejskiej w Iławie.