Adw. Piotr Tomaka-Wacławski

W 2002 r. ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie w Szczecinie. Aplikację adwokacką odbył w Izbie Adwokackiej w Koszalinie. Ukończył ją egzaminem adwokackim 9 maja 2007 r. z wynikiem bardzo dobrym. W 2006 r., w trakcie odbywania aplikacji adwokackiej, zajął II miejsce w finale Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Aplikantów Adwokackich. Od grudnia 2007 r. wykonuje w Szczecinku zawód adwokata, przy czym od stycznia 2008 r. w ramach spółki partnerskiej. Od 2008 r. do chwili obecnej bierze udział w szkoleniu aplikantów adwokackich Izby Adwokackiej w Koszalinie. Od 2010 r. do 2013 r. był członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Koszalinie. W kadencji tej pełnił funkcję zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Rady Adwokackiej w Koszalinie. W 2013 r. ponownie wybrany do Okręgowej Rady Adwokackiej w Koszalinie na kadencję 2013-2016. Pełnił funkcję kierownika Referatu Skarg i Wniosków. W 2016 r. kolejny raz został wybrany do Okręgowej Rady Adwokackiej w Koszalinie. Tym razem w ORA pełnił funkcję sekretarza. W 2018 r. został wyróżniony Odznaką Adwokatura Zasłużonym. Na Zgromadzeniu Izby Adwokackiej w Koszalinie 6 lutego 2021 r. kolejny raz został wybrany do Okręgowej Rady Adwokackiej w Koszalinie oraz na delegata na Krajowy Zjazd Adwokatury.