adw. Krzysztof  Kaszubski

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, aplikację adwokacką odbył przy ORA w Koszalinie, wpis na listę adwokatów uzyskał w 2010 r. Prowadzi zajęcia z aplikantami adwokackimi, członek komisji egzaminacyjnych, patron, członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Koszalinie ostatnich dwóch kadencji – od lutego 2021 r. wicedziekan ORA w Koszalinie.