Adw. Leon Kasperski

W 1954 r. został wpisany na listę aplikantów Izby Adwokackiej w Koszalinie. Egzamin adwokacki zdał w listopadzie 1957 r. Wpisany na listę adwokatów Izby Koszalińskiej w 1958 r. Od 1966 r. był obrońcą wojskowym. W samorządzie adwokackim pełnił funkcję dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Koszalinie w kadencjach 1986-1992 i 1998-2004 oraz członka Naczelnej Rady Adwokackiej w kadencjach 1992-1998. W latach 1964-1970 członek komisji dyscyplinarnej, w latach 1970 – 1975 członek ORA w Koszalinie, w latach 1975-1986 wicedziekan izby koszalińskiej, kierownik szkolenia aplikantów i przewodniczący Zespołu Wizytatorów oraz Koła Obrońców Wojskowych. W latach 1986-1992 dziekan ORA w Koszalinie, w latach 1992-1998 członek NRA, w latach 1998- 2004 – ponownie dziekan ORA w Koszalinie. Uczestniczył we wszystkich Zjazdach Adwokatury Polskiej z wyboru. Jest długoletnim działaczem Zrzeszenia Prawników Polskich. Brał udział w różnych procesach również politycznych przed sądami powszechnymi, wojskowymi, w tym także w stanie wojennym. Udziela porad prawnych członkom Światowego Związku Żołnierzy AK – Inspektoratu w Słupsku, którego jest członkiem oraz współpracuje w utrwalaniu historii Armii Krajowej. W czerwcu 1989 r. był przewodniczącym Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Słupsku ds. pierwszego wyboru senatorów po II wojnie i przez dwie kadencje wybrany radnym Wojewódzkiej Rady Narodowej w Słupsku. Podjął starania o przygotowanie obchodów 50-lecia Okręgowej Izby Adwokackiej w Koszalinie, które odbyły się na jesieni 2003 r. Wielokrotnie odznaczany, w tym Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, odznaką „Adwokatura Zasłużonym”.