Adw. Ryszard Bochnia

W latach 1974–78 odbył studia prawnicze i uzyskał i dyplom magistra prawa na UAM w Poznaniu. W latach 1978–80 odbył aplikację sądową w Koszalinie, a w latach 1981–1984 był aplikantem adwokackim w Zespole Adwokackim Nr 1 w Koszalinie. W roku 1984 wpisany został na listę adwokatów, a od 10 marca 1992 r. wykonuje zawód indywidualnie.

W latach 1995–2004 pełnił funkcję sekretarza Okręgowej Rady Adwokackiej w Koszalinie, w latach 2004–2010 funkcję dziekana Rady. W tym czasie był też członkiem Naczelnej Rady Adwokackiej w Warszawie. W latach 2010–2016 był wicedziekanem ORA w Koszalinie, a na Zgromadzeniach Izby 11 czerwca 2016 r. oraz 6 lutego 2021 r. ponownie wybrano go dziekanem Rady.

Jest wykładowcą na szkoleniach aplikantów adwokackich, przez wiele lat zasiadał w komisjach na egzaminach adwokackich, egzaminach wstępnych na aplikację adwokacką oraz w komisjach kolokwialnych. Pełnił również funkcję przewodniczącego Zespołu Wizytatorów. Udzielał bezpłatnie porad prawnych Fundacji „Golgota Wschodu”, m.in. przy budowie Pomnika Katyńskiego Trzech Krzyży w Świętokrzyskim Parku Narodowym. Był też inicjatorem zbiórki pieniędzy na remont kościoła na Ukrainie w Stojanowie województwo Lwów.

Odznaczony został Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Odznaką „Adwokatura Zasłużonym” i medalem pamiątkowym „Za zasługi dla Koszalina”. Jest sygnatariuszem Koszalińskiego Forum Dialogu przy Business Center Club oraz członkiem Klubu Strzeleckiego „9 mm” w Koszalinie.