Adw. Teresa Sudek-Roztoczyńska

Ukończyła studia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie w 1972 r., następnie odbyła aplikację sądową w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Rzeszowie. Egzamin sędziowski złożyła w roku 1975, w 1976 r. została wpisana na listę aplikantów adwokackich. W 1980 r. wpisana na listę adwokatów izby bielskiej. W samorządzie adwokackim pracuje od 2001 r., pełniąc funkcje kierownika zespołu wizytatorów, w latach 2013-2016 – rzecznika dyscyplinarnego ORA. W kadencji 2016-2020 – wybrana została prezesem Sądu Dyscyplinarnego. W ostatnich wyborach samorządowych ponownie została prezesem Sądu Dyscyplinarnego na bieżącą kadencję. Prowadzi zajęcia szkoleniowe dla aplikantów adwokackich. Pracowała w Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminów adwokackich i na aplikację adwokacką.

Odznaczona odznaką „Adwokatura Zasłużonym”.