Adw. Krzysztof Stec

Ukończył aplikację sędziowską i adwokacką. Wpisany na listę adwokatów w 1986 r. Członek ORA nieprzerwanie od 1992 r. Kierownik Szkolenia Aplikantów Adwokackich w okresie od 2010 do stycznia 2021 r. Wieloletni wykładowca i członek komisji egzaminacyjnych na aplikację adwokacką i egzaminu adwokackiego. Wicedziekan ostatnich dwóch kadencji 2013-2016 i 2016-2020. Delegat na KZA w 2013, 2016 i 2021 r. W styczniu 2021 r. wybrany na stanowisko dziekana. Odznaczony odznaką „Adwokatura Zasłużonym”.