Adw. Stanisław Perucki

Studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego ukończył w 1966 r. i w tym samym roku rozpoczął aplikację sądową w Sądzie Wojewódzkim w Katowicach, którą ukończył w 1968 r. Od listopada do czerwca 1969 r. pełnił obowiązki sędziowskie jako asesor w Wydziale Cywilnym – Procesowym. W 1969 r. rozpoczął aplikację adwokacką, a w 1972 r. przystąpił do egzaminu adwokackiego. Od 1973 r. wykonuje zawód adwokata w  Izbie bielskiej. W latach 1992-1997, 2001-2007, a także od 2013–2020 r. pełnił funkcję dziekana ORA, w latach od 1997-2001 oraz 2007-2013 – funkcję wicedziekana. W styczniu 2021 r. wybrany na stanowisko wicedziekana. Od wielu lat wykładowca i egzaminator dla aplikantów adwokackich. Odznaczony odznaką „Adwokatura Zasłużonym” oraz Brązowym Krzyżem Zasługi.