Adw. Aleksandra Przedpełska

Jest adwokatem w Częstochowsko–Piotrkowskiej Izbie Adwokackiej. Od 1977 r. wykonuje zawód adwokata, najpierw w Zespole Adwokackim Nr 2 w Częstochowie, a od 1992 r. w kancelarii indywidualnej. Od wielu lat jest członkiem samorządu adwokackiego. W 1986 r. została wybrana do Okręgowej Rady Adwokackiej i pełniła funkcję sekretarza ORA. W latach 1989–1995 była członkiem Wyższego Sądu Dyscyplinarnego w Warszawie.

W latach 1995–2021 była 6-krotnie wybierana na funkcję dziekana Izby. Między kadencjami była członkiem NRA, a także wicedziekanem. Była wielokrotnie delegatem na Krajowy Zjazd Adwokatury, ponownie wybrana na delegata izby w lutym 2021 r.

Jest wykładowcą na szkoleniu aplikantów adwokackich. Przez kilka lat uczestniczyła w bezpłatnym poradnictwie prawnym organizowanym przez Stowarzyszenie Akcji Katolickiej w Częstochowie.

Odznaczona Krzyżem Kawalerskim, Odznaką Adwokatury Zasłużonym i jest nominowana do Wielkiej Odznaki Adwokatura Zasłużonym.