Adw. Marcin Karpiński

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, Katedra Prawa Handlowego. Po ukończeniu aplikacji adwokackiej, wpisany w 2001 roku na listę adwokatów Częstochowsko-Piotrkowskiej Izby Adwokackiej.

Od 2010 r. jest nieprzerwanie członkiem ORA w Częstochowie, w latach 2010-2013 jako kierownik Referatu Skarg i Wniosków ORA, w latach 2013-2016 jako sekretarz ORA, od 2016 r. do 2021r. pełnił funkcję wicedziekana ORA, kierownika Szkolenia Aplikantów Adwokackich oraz Rzecznika Prasowego ORA. Od 2010 roku prowadzi zajęcia z aplikantami adwokackimi. Od 2016 r. członek Sądu Arbitrażowego Częstochowsko-Piotrkowskiej Izby Adwokackiej.

Za pracę w samorządzie adwokackim uhonorowany w 2018 roku Odznaką Adwokatura Zasłużonym przyznaną przez Naczelną Radę Adwokacką.

21 lutego 2021 roku wybrany na funkcję dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Częstochowie.