Adw. Jacek Kalinowski

Na listę adwokatów Częstochowsko-Piotrkowskiej Izby Adwokackiej został wpisany w 2008 r. Wykonuje zawód w indywidualnej kancelarii adwokackiej. Od 2016 r. do 2021 r. członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Częstochowie. Pełnił w niej funkcję przewodniczącego Zespołu Wizytatorów ORA.

W 2021 r. wybrany na funkcję Rzecznika Dyscyplinarnego  Częstochowsko-Piotrkowskiej Izby Adwokackiej oraz na delegata na Krajowy Zjazd Adwokatury.