Adw. Jerzy Grys

Absolwent UJ, ukończył aplikację sędziowską w 2004 r. Od marca 2006 adwokat, prowadzący własną kancelarię adwokacką. Od czerwca 2016 r członek ORA w Częstochowie. Od lutego 2021 r. ponownie członek ORA w Częstochowie oraz delegat na Krajowy Zjazd Adwokatury

Od paru lat współpracuje z Fundacją Chrześcijańską ADULLAM w Częstochowie, zajmując się tematem pomocy społecznej. Od czerwca 2018 współpracuje z Kroniką – Pismem Izby Adwokackiej w Łodzi. Od marca 2020 r. członek Stowarzyszenia Adwokackiego DEFENSOR IURIS, współautor uwag do projektu nowego Kodeksu Etyki Zawodowej oraz współtwórca m. in. kampanii #STOPHEJT.