Adw. Piotr Fik

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Częstochowie. Mediator Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, członek Rady Konsultacyjnej Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

Nauczyciel akademicki – asystent w Zakładzie Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych. Autor publikacji naukowych i dydaktycznych z zakresu prawa i postępowania cywilnego, prawa autorskiego, prawa międzynarodowego oraz prawa gospodarczego.