Adw. Jarosław Dawid

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Po odbyciu aplikacji, zdał egzamin sędziowski, a następnie egzamin adwokacki. Od 1994 roku wpisany na listę adwokatów Częstochowsko-Piotrkowskiej Izby Adwokackiej.

Pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Śląskiego (prawo karne) oraz Uniwersytetu im. Jana Długosza w Częstochowie (prawoznawstwo, prawo pracy i rodzinne). Był doradcą prawnym w Państwowej Służbie Ochrony Zabytków Oddział Wojewódzki w Częstochowie, a także mediatorem w zbiorowych sporach pracowniczych.

Zaangażowany w działalność samorządu adwokackiego – jako sędzia Sądu Dyscyplinarnego Izby (1995-2004), jego wiceprezes (2004-2007) oraz jako prezes tego Sądu (od 2007 do chwili obecnej). Od 2002 roku wykładowca procedury cywilnej w ramach szkolenia aplikantów Izby, zagadnień etycznych i sądownictwa dyscyplinarnego, a od 2003 r. członek komisji egzaminacyjnych (egzaminy adwokackie, kolokwia roczne aplikantów). 

Wielokrotny delegat na Krajowe Zjazdy Adwokatury w 2009, 2010, 2016, 2019 i 2021 r.

Uczestnik wielu konferencji z zakresu etyki, konferencji pionu dyscyplinarnego, zaangażowany w prace nad projektem zmian do Kodeksu Etyki Adwokackiej, współautor licznych publikacji i artykułów, w tym m.in. w „Rzeczpospolitej”.

Za pracę w samorządzie adwokackim odznaczony przez Prezydenta RP w 2008 roku Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę, a w 2016 na XII Krajowym Zjeździe Adwokatury uhonorowany Odznaką Adwokatura Zasłużonym.

Płetwonurek, sternik motorowodny, ratownik wodny WOPR – za społeczną działalność pozazawodową wyróżniony – w 2012 roku Srebrną Honorową Odznaką Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, a w 2005 roku Złotą Honorową Odznaką Za Zasługi dla Częstochowskiego WOPR.