Adw. Grzegorz Kaczmarek 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Radomiu w 1996 r. po odbyciu aplikacji adwokackiej.

W latach 2002-2004 członek Zespołu Wizytatorów ORA w Radomiu. W latach 2010 i 2013‑2016 zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego ORA w Radomiu. W 2013 r. członek Komisji Egzaminacyjnej w Kielcach podczas egzaminu adwokackiego. Od 2019 r. prowadzi zajęcia szkoleniowe dla aplikantów adwokackich. Członek ORA w Radomiu w latach 2016–2020 z funkcją skarbnika izby. Ponownie wybrany na członka Izby Radomskiej w kadencji 2020‑2024 r. i nadal pełniący funkcję skarbnika.