Adw. Jarosław Grabkowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Odbył aplikację sędziowską, którą ukończył egzaminem w 2008 roku. Praktykę zawodową rozpoczął od pracy w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, pracował również w Sądzie Rejonowym w Kielcach i Sądzie Okręgowym w Radomiu. Na listę adwokatów Izby Radomskiej wpisany w 2009 roku. Prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką, specjalizując się w sprawach cywilnych i gospodarczych. Pełnił funkcję zastępcy sekretarza i sekretarza Okręgowej Rady Adwokackiej w Radomiu w kadencji 2016-2020. Aktualnie jest członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w kadencji 2020–2024.