Adw. Tomasz Burda

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Odbył aplikację sędziowską i adwokacką. Obydwie aplikacje zakończył egzaminami. W 1993 r. zajął II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym aplikantów adwokackich. Na listę adwokatów Izby Radomskiej wpisany w 1994 r. Prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką. Specjalizuje się w sprawach karnych. Od 2007 r. jest członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Radomiu. Aktualnie pełni funkcję wicedziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Radomiu. Prowadzi zajęcia szkoleniowe dla aplikantów adwokackich. Od 2007 r. uczestniczył, jako delegat we wszystkich Krajowych Zjazdach Adwokatury.

Wyróżniony odznaką Adwokatura Zasłużonym.