Adw. Bogumiła Bartosiak

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie–Skłodowskiej w Lublinie. Wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Radomiu w 1983 roku. Członek ORA w Radomiu w latach 1986–2010. W latach 1989–1992 przewodnicząca Zespołu Wizytatorów ORA w Radomiu. W latach 2001–2004 członek Komisji Rewizyjnej ORA w Radomiu. Delegatka na Krajowy Zjazd Adwokatury w 2001 i 2016 r. W latach 1986-1989 oraz 2016-2020 członek Sądu Dyscyplinarnego ORA w Radomiu.

W kadencji 2020-2024 wybrana na członka Sądu Dyscyplinarnego oraz na delegata na Krajowy Zjazd Adwokatury.