Adw. Błażej Więcław

Od 2010 r. prowadzi kancelarię adwokacką w Białej Podlaskiej, ma uprawienia mediatora. Funkcje pełnione w samorządzie: od 2011 r. wykładowca na zajęciach z aplikantami adwokackimi; w latach 2012-2016 członek Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Siedlcach; w latach 2016-2020 członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Siedlcach, przewodniczący Komisji ds. Wizerunku oraz Wizytator. W 2019 r. koordynator do spraw związanych z utworzeniem Ośrodka Mediacyjnego przy Izbie Adwokackiej w Siedlcach, a od 2020 r. prezes Centrum Mediacji przy Izbie Adwokackiej w Siedlcach; w latach 2016–2020 przewodniczący Rady Nadzorczej Zakładu Zagospodarowania Odpadów MZC Sp. z o.o. we Włodawie. Od 2020 r. członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Siedlcach, przewodniczący Komisji ds. Wizerunku oraz wizytator.