Adw. Wojciech Troszkiewicz

W 1994 r. wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Siedlcach. Pełnione funkcje w samorządzie: w latach 2001-2004 członek, w latach 2004-2007 sekretarz Rady i członek Komisji ds. Działalności Publicznej Adwokatury przy NRA. W latach 2007-2013 dziekan ORA w Siedlcach (przez dwie kadencje), w latach 2013-2020 wicedziekan ORA w Siedlcach (dwie kadencje). Od 2007 r. wykładowca na zajęciach z aplikantami adwokackimi, w 2013 – członek Komisji Egzaminacyjnej na egzamin adwokacki.

Od 9 października 2020 r. dziekan ORA w Siedlcach.

Delegat na Krajowe Zjazdy Adwokatury w latach 2007, 2010, 2013, 2016 i 2021 r.

W 2010 r. otrzymał odznaczenie „Adwokatura Zasłużonym”.